ForumIRC.Com - Tekil mesaj gösterimi - Psikoloji Terimler Sözlüğü A'dan Z'ye
Tekil mesaj gösterimi
Standart Yanıt: Psikoloji Terimler Sözlüğü A'dan Z'ye #51
Painfully - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Alt 13 Nisan 2021, 14:41
A -

Absent Healing ( Uzaktan İyileştirme )
İyileştiricinin,iyileştirilecek kişi ile direk temasta bulunmadan iyileştirme eylemini gerçekleştirmesi durumu.

Absent Sitter ( Uzaktan Oturum)
Okuması yapılan kişinin oturumda bulunmaması durumu. Vekil oturumu.

Acupuncture ( Akapunktur)
Beden üzerinde belirli lokasyonlara iğne batırılarak uygulanan geleneksel Çin medikal uygulaması.

Agent ( Aracı)
(a) Diğer bir deneğe,telepati veya benzer yolla bilgi iletmeye çalışan kişi.
(b) Psikokinesis deneyinde,denek olan şey,kimse. ( Psikokinesis : zihnin doğrudan doğruya maddeyi etkileme gücü )
(c) Poltergeist aktivitelerinin odağı olan şey.

Akashic Records ( Akaşik Kayıtlar)
Bazı mistik doktorinlerin inanışına gore,zamanın başlangıcından itibaren tecrübe edilen tüm hatıraların- olayların,kalıcı bir şekilde ruhsal öze kaydedilmesi,depolanması.

Alien Abduction Experience ( Yabancılar tarafından kaçırılma tecrübesi)
Rapor edilmiş,yabancı yaratıklar tarafından ( çoğunlukla uzaylılar tarafından uzay gemilerine kaçırılan vakkalar) kaçırılma tecrübesidir. Kaçırılan kişi çoğunlukla zaman kaybı ( zaman atlaması ) ve hafıza kaybı gibi rahatsızlıklara mağruz kalmıştır. Hipnoz ve geriye dönme sanslarıyla hafıza onarıldığında,çoğunlukla,kaçırılan kişinin kaçıran yabancılar tarafından cerrahi mudahele gördüğü rapor edilmiştir.

Alpha Rhythm ( Alfa Ritmi )
Zihin dinlenmesine ( gevşemişliğine ) bağlı olarak beyin içindeki elektriksel aktivitedir. ( saniyede ortalama 10 dönüş )

Altered State of Consciousness (ASC) ( Şuur – Bilincin Değişik Durumu )
Uyur veya uyanıklık durumunun “normal” den farklı bir durumda olmasını belirten terim ( anormal şuur durumu ) . ASC aynı zamanda hipnoz,trans,kendinden geçme ( ekstaz), uyuşma ,meditatif ( dalgınlık) gibi tecrübeleri de içerir. ASC’nin mutlaka paranormal vasıflar taşıması gerekli değildir.

Ancestor Worship ( Ata (Cet) Tapınma )
Ölmüş Ataları yükseltmeyi ( ululama ) içeren dinsel pratik,uygulama.

Angels ( Melekler )
İhtiyaç içindeki insanlara yardım eden,yardımsever ruhani varlıklar.

Animal Magnetism ( Hayvan Manyetizması )
İyileştirme için,bir kişiden diğer bir kişiye nakledilebildiği varsayılan güç veya likid ‘i tanımlamak için F.A. Mesmer tarafından bulunmuş bir terim.

Animal Mutilation ( Hayvan Mutilasyonu,değişimi, yağması)
Herhangibir,yırtıcı hayvan,kaza veya hastalık izi olmayıp, normal bir açıklaması olmayan garip yara izlerine sahip hayvan( genellikle ineklerde ) cesetlerinin bulunması olayı. Kesikler ve yaraların çoğunlukla cerrahi mudahele amacıyla açıldığı anlaşılır. Tipik cesetlerde kanın tamamı çekilmiştir. Bazı vücut parçaları da kayıptır.

Animal Psi ( Hayvan Psi )
Hayvanlar tarafındna sergilenen paranormal yetenekler. Ayrıca Anpsi olarak da bilinir.

Animism ( Animizm)
Bütün varlıkların ve evrenin bir ruh taşıdığına inanan doktorin. Varlıkların bedenlerinden ayrı orarak ruh taşıdıklarına dair inanış. Ruh varlığına inanış.

Announcing Dream ( Haberci Rüyalar )
Birinin tekrar doğuşunu haber veren rüyalar. ( reenkarnasyon ile ilgili )

Anomalous Experience ( Olağandışı Deneyimler)
Geçerli bilimsel bilgilerle açıklanamayan olağan dışı deneyimleri anlatmak için kullanılan terim.

Anomalous Phenomena ( Olağandışı Fenomen )
Geçerli bilimsel bilgilerle açıklanamayan doğal fenomen.

Anoxia ( Anoksi )
Kanda oksijen azlığı, beyine yeterli oksijenin gitmemesi.

Apparition ( Hayalet görünmesi,Tayf )
Genel olarak kişi uyanırken veya uyku haline geçiş sırasında,bir şahıs veya bir mizansenin görüntüsünü tecrübe etmesi.

Apport ( Aport)
Fiziksel bir objenin nereden geldiği açıklanamaz bir şekilde belirmesi. ( yoktan var olması gibi ) Aportlar genellikle seans odaları ve fiziksel medyumlukla ilişkilidir.
( Materyalizasyon ve teleportasyon ile ilgili )

Artefact (Artifakt : İnsan eliyle yapılan şey )
Parapsikolojide,paranormal fenomen ile ilgili sahte kanıt. ( Normal bir dış etki ile oluşturulmuş)

Astral Body ( Astral Beden)
Okültist,Spiritualist ( İspirtist ) ve Teosofist’ler tarafından kullanılan, kişinin fiziksel bedeninin kopyası ( çifti) olduğu farzedilen diğer beden. Astral bedenin,beden dışına çıkma tecrübesi veya ölüm anında fiziksel bedenden ayrılabilir olduğuna inanılır.

Astral Projection ( Astral Projeksiyon,Astral Çıkış )
Okultist,Spiritualist ( İspirtist ) ve Teosofist’ler tarafından kullanılan,beden dışına çıkma tecrübesi için kullanılan bir terim. Astral bedenin, fiziksel bedenin dışına çıkması halinde gerçekleştiğine inanılır.

Astrology ( Astroloji )
Yıldızlar ilmi. Atrolojik olayları,dünyadaki olayların ilişikliği doğrultusunda tanımlama,teşhis etme teorisi ve uygulaması. ( bireyin kişiliği ve biyografisi yada sosyal ve politik trendlere gore )

Atavism ( Atavizm,Atacılık )
Eski nesillerin bir özelliğinin birkaç kuşak sonar tekrar belirmesi. Genetik geridönüş.

Augury ( Kehanet )
Kehanet,fal,alamet,kehanet ayini.

Aura ( Aura )
Bazıları tarafından, yaşayan varlıkları çevrelediği inanılan enerji alanı. Bazı Clairvoyant’lar ( gözle görülemeyen şeyleri gören kimse ) auraları gördüklerini idda ederler. ( genel olarak ışıklı,renkli bir hale olarak. )

Automatic Writing ( Otomatistik Yazı )
Ne yazıldığını bilmeden, bilinçli bir kontrol olmaksızın anlaşılabilir mesajlar yazmak.

Automatism ( Otomatizm )
Otomatist olan kişinin bilnçli kontrolü veya bilges olmadan yaptığı fiziksel faliyetler.
( Kol hareketleri,yazı yazmak,çizmek,müzik çalmak). Ayrıca Motor Otomatizmi olarak da bilinir.

Autoscopy ( Otoskopi )
(a) Başka birinin diğer bedenini ( astral bedenini ) görmek.
(b) Kişinin beden dışına çıkarak kendi diğer bedenini ( astral bedenini ) görmesi.
__________________
“çirkinsiniz ve bu fiziksel değil.”