PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü


 1. Can borcunu ödemek
 2. Can borcu
 3. Cana yakın
 4. Can atmak (bir şeye, bir şey yapmaya)
 5. Can almak
 6. Can afacak (can alıcı) (yer, nokta)
 7. Can acısı
 8. Cami yıkılmış ama mihrabı yerinde
 9. Cadı kazanı
 10. Birbirleriyle Çelişkili Atasözleri
 11. Birbirinin gözünü oymak
 12. Birbirini yemek
 13. Birbirine girmek
 14. Birbirine düşmek
 15. Bir şeyler (şey) olmak
 16. Bir şeye benzememek
 17. Bir şeyciği kalmamak
 18. Bir zamanlar (zaman)
 19. Bir iğne bir iplik kalmak
 20. Bir yığın
 21. Bir sıkımlık canı olmak
 22. Bir saati bir saatine uymamak
 23. Bir punduna getirmek
 24. Bir pire için yorgan yakmak
 25. Bir paralık olmak
 26. Bir paralık etmek (birini)
 27. Bir nalına bir mıhına
 28. Bir lokma bir hırka
 29. Bir kıyamettir gitmek (kopmak)
 30. Bir kulağından girip öteki (öbür) (bir) kulağından çıkmak
 31. Bir köşeye ayırmak (atmak, koymak) (bir şeyi)
 32. Bir köroğlu bir ayvaz
 33. Bir kofluğa iki karpuz sığdırmak
 34. Bir kol çengi
 35. Bir kenara çekilmek
 36. Bir kenara bırakmak (bir şeyi)
 37. Bir kaşık suda boğmak (birini)
 38. Bir kapıya çıkmak
 39. Bir kalemde
 40. Bir hiç uğruna
 41. Bir hayli
 42. Bir hal olmak
 43. Bir günden bir güne
 44. Bir elin beş parmağı gibi
 45. Bir eli yağda bir eli balda (olmak)
 46. Bir düziye
 47. Bir dostluk kaldı
 48. Bir don bir gömlek (kalmak bırakmak)
 49. Bir dokun bin ah işit (dinle) (kase-i fağfurdan )
 50. Bir dirhem bal için bir keçiboynuzu çiğnemek
 51. Bir deri bir kemik (kalmak)
 52. Bir dereceye kadar
 53. Bir dediğini (söylediğini) iki etmemek (ikiletmemek)
 54. Bir dediği bir dediğini tutmamak
 55. Bir çırpıda
 56. Bir çuval inciri berbat (murdar) etmek
 57. Bir çift söz
 58. Bir bu eksikti
 59. Bir bildiği olmak
 60. Bir ben bilirim, bir de Allah
 61. Bir baştan (uçtan) bir başa (uca)
 62. Bir bardak suda fırtına koparmak
 63. Bir baltaya sap olmak
 64. Bir aşağı bir yukarı (dolaşmak, yürümek)
 65. Bir Ağızdan
 66. Bir ayağı çukurda (olmak)
 67. Bir Avuç Toprak Olmak
 68. Bir atımlık (atım) borutu olmak (kalmak)
 69. Bir Arpa Boyu Yol Gitmek
 70. Bir Araya Gelmek
 71. Bir araba laf
 72. Bir Anlık
 73. Bir Anlamda
 74. Bir Allahın kulu
 75. Bir Alem
 76. Bir Abam Var Atarım Nerede Olsa Yatarım
 77. Bir bok olamamak
 78. Binin Yarısı Beş Yüz o Da Ben de Yok
 79. Bini Bir Paraya
 80. Bini Aşmak
 81. Bindiği Dalı Kesmek
 82. Binde Bir
 83. Bin Yaşa
 84. Bin Tarakta Bezi Olmak
 85. Bin Pişman Olmak
 86. Bin Kat
 87. Bin Dereden Su Getirmek
 88. Abanmak
 89. Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar
 90. İçinde Haber Kelimesi Geçen Deyimler
 91. İçinde Hayvan Kelimesi Geçen Deyimler
 92. Yalancı kim? İşittiğini söyleyen
 93. Cıcığını Çıkarmak
 94. Türkçe Deyimler Ve Anlamları Listesi
 95. Çingene Çalar Kürt Oynar
 96. Can benim, çıksın elin canı
 97. Canına yandığım (yandığımın)
 98. Acıkan doymam (sanır), susayan kanmam sanır
 99. Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlık
 100. Gammaz olmasa tilki pazarda gezer
 101. Gafile kelâm, nafile kelâm
 102. Kemerleri sıkmak
 103. Gafil avlamak (birini)
 104. Kafası Kızmak Deyimi Anlamı
 105. Kafası Almamak Deyimi Anlamı
 106. Kafa Tutmak Deyimi Anlamı
 107. Kafa Patlatmak Deyimi Anlamı
 108. Kafa Dengi Deyimi Anlamı
 109. Kaçın Kur'ası Deyimi Anlamı
 110. Kabuğuna Çekilmek Deyimi Anlamı
 111. Kafadan Atmak Deyimi Anlamı
 112. Kafadan Kontak Sakat Deyimi Anlamı
 113. Kabir Azabı Çekmek Deyimi Anlamı
 114. Kabına Sığmamak Deyimi Anlamı
 115. Kabak Tadı Vermek Deyimi Anlamı
 116. Kabak (birinin) Başına Patlamak Deyimi Anlamı
 117. Laf ebesi Deyiminin Anlamı
 118. Etekleri Tutuşmak Deyiminin Anlamı
 119. Sinirleri Alt Üst Olmak Deyiminin Anlamı
 120. Zihnini bulandırmak
 121. Zurnanın zırt dediği yer
 122. Söz bilirsen konuş, senden ibret alsınlar
 123. Züğürtlük zâdeliği bozar
 124. Zor oyunu bozar
 125. Zorla güzellik olmaz
 126. Zora dağlar dayanmaz
 127. Zırva tevil götürmez
 128. Zararın neresinden dönülse kârdır
 129. Zahmetsiz rahmet olmaz
 130. Zahirenin ambarı sabanın ucundadır
 131. Yüz, yüzden utanır
 132. Yüzü güzel olanın huyu da güzeldir
 133. Yürük at yemini kendi artırır
 134. Nereden nereye
 135. Neye uğradığını bilememek
 136. Niyeti bozuk
 137. Noktası noktasına
 138. Not düşmek
 139. Nuh der peygamber demez
 140. Nuh Nebi`den kalma
 141. Nur topu
 142. Numara yapmak
 143. Ne olur ne olmaz
 144. Ne pahasına olursa olsun
 145. Ne şiş yansın ne kebap
 146. Ne tadı var ne tuzu
 147. Ne yardan geçer ne serden
 148. Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına)
 149. Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır
 150. Zenginin malı, züğürdün çenesi yorar
 151. Ayağı ile gelmek
 152. Ayağına bağ olmak
 153. Ayağına dolaşmak (veya dolanmak)
 154. Ayağına gitmek
 155. Ayağına kapanmak
 156. Ayağına (ayaklarına) kara su inmek
 157. Ayağını çekmek
 158. Ayağını denk almak
 159. Ayağını kaydırmak
 160. Ayağını kesmek
 161. Ayağının altına almak
 162. Ayağının tozuyla
 163. Ayağını sürümek
 164. Ayağı (ayakları) suya ermek (değmek)
 165. Ayak altında kalmak
 166. Ayak atmamak
 167. Ayak diremek
 168. Ayaklar altına almak
 169. Ayakları geri geri gitmek
 170. Ayaklı kütüphane
 171. Ayak üstü (üzeri)
 172. Ayasofya`da dilenip Sultanahmet`te sadaka (zekât) vermek
 173. Açık saçık
 174. Açık kalpli (yürekli)
 175. Açık bono vermek
 176. Açık alınla
 177. Açığı çıkmak
 178. Açığa çıkarılmak (alınmak)
 179. Aç acına
 180. Acı soğuk
 181. Acısı içine (yüreğine) çökmek (işlemek)
 182. Aceleye getirmek
 183. Abesle iştigal etmek
 184. Abdal abdalın ne onduğunu ister, ne de bulduğunu
 185. Abdal abdala çatmayınca, kasnak boyna geçmez
 186. Aba da bir diba da giyene, güzel de bir çirkin de
 187. Acı çekmek (duymak)
 188. Ayvaz kasap hep bir hesap
 189. Atasözü Nedir ? Özellikleri Nelerdir ?
 190. Deyim Nedir ? Deyim Hakkında Herşey
 191. Atasözlerimizin Çelişkileri